O Fundacji

Fundacja Żytstoock została wpisana do KRS 06 kwietnia 2021, jest to data oficjalna. Nie oficjalnie Żytstoock działa od lata 2020 roku, początkowo była to niesformalizowana grupa która wspólnymi siłami stworzyła w stodole festiwal muzyczny którego jednym z celów była pomoc chorej na nowotwór artystce. Festiwal Żytstoock który odbył się na przełomie lipca i sierpnia 2020 przerósł oczekiwania samych organizatorów. Potrzeba pomocy jak i chęć wspólnego działania sprawiły że w ostatni weekend wakacji zorganizowany został piknik dla dzieci, a końcem września aukcja obrazów która wypełniła stodołę dziełami artystów. Większość prac która została przekazana na aukcję została sprzedana, a zebrane fundusze zostały przekazane chorej artystce na jej walkę z chorobą. Kolejnym działaniem Żytstoock’owej grupy przyjaciół był zorganizowany w stodole Mikołaj. Te wszystkie działania które utworzyły Żytstoock’ową wspólnotę doprowadziły do tego że powstał pomysł by grupę tę sformalizować tak właśnie powstała Fundacja Żytstoock. 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

  1. działalności charytatywnej;
  2. promocji kultury i sztuki
  3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  7. promocji i organizacji wolontariatu.
  8. w zakresie oświaty i edukacji.
  9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
  10. Działalność na rzecz pokoju i równouprawnienia. 

Działania fundacji w 2021 roku to przede wszystkim Festiwal Żytstoock który odbył się 15-16-17 lipca 2021, a jego głównym celem była promocja artystów, dając im możliwość zmierzenia się z publicznością. Na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia oraz zespoły Pajujo, Grafonomalie, Transgresja, Harisa, Nic Śmiesznego, DPSA, Road Rock, Naturavika, ColdFire, Nova Fala. Oraz soliści Alberta Pyśk, Weronika WRONA Jasiówka, Grzegorz Majzel. Ale to tylko część atrakcji w strefie „Żniwa Sztuki” która jest miejscem dla wszelakiej artystycznej aktywności uczestnicy festiwalu mieli możliwość oglądania sztuki performerce, pokazu ognia, powstała tam również obrazy namalowane przez studentów Akademi Sztuk Pięknych, a także odbyło się spotkanie z redaktorem radia oraz warsztaty jogi. Innym przedsięwzięciem festiwalowym była strefa „Dzikie Dzieci” która podobnie jak rok wcześniej miała na celu aktywizację i zabawę dla najmłodszych. Odbyło się wiele warsztatów m.in. dzieci szukały zaginionego skarbu, malowały, brały udział w warsztatach z pierwszej pomocy oraz  żołnierskiej mustrze. Do dyspozycji dzieci był dmuchaniec, a także była możliwość pomalowania twarzy. Żytstoock to także aktywność fizyczna w sobotę został stworzony specjalny tor Runmagednu gdzie zawdnicy w parach dorosły oraz dziecko musieli przebiec cały tor, wykonując zadania. Na festiwalu odbył się również parada konna oraz motocyklowa, a z góry towarzyszyli nam motolotniarze. 
Kolejnym działaniem Fundacji które bezpośrednio łączy się z festiwalem Żytstoock jest wydana płyta składająca się z utworów artystów którzy wystąpili na festiwalu. O kolejnych działaniach fundacji będziemy informować na bieżąco na stronie i social mediach. 

Kupuj wg kategorii

Nowości

Bestsellery